Kalite Politikamız


Sektörümüzde müşteri odaklı yaklaşımımızla ve kalitemizle öne çıkarak, İç ve dış pazarlarda markamızı tanıtıp rekabet gücü sağlamaktır Bu politikamızın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir.

• Müşteri odaklı çalışmak.
• Ürün kalitesini sürekli olarak arttırmak,
• Zaman ve malzeme kayıplarını azaltarak, maliyetleri sürekli olarak düşürmek,
• Teslim sürelerim kısaltmak,
• işlerin ilk defada ve sürekli olarak doğu yapılmasını sağlamak,
• Çalışanlarımızın eğitimini, motivasyonunu ve katılımını sağlamak,
• Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek,
• Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda anlayışı ile çalışmak,
• Ürün alanımızdaki teknolojik gelişmeleri İzlemek ve uygulamak,
• Kuruluşumuzun kaynaklarını etkin kullanmak ve çevreyi korumak,
• Müşteri siparişleri ve rekabet ortamına bağlı olarak üretim kapasitemizi artırmak
• Şirketimizin karlılığını artırıp büyümesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Şafak KELEŞOĞLU
Genel Müdür